STRIE

Strie jsou nevzhledné jizvičky, které straší skoro každou ženu.

Strie jsou drobné jizvičky, vzniklé v místě nadměrného tahu kůže (někdy též nazývané pajizévky). Původní červené či nafialovělé jizvičky se časem spontánně změní na světlé (perleťovité) strie.

Co strie způsobuje?

  • rychlý růst (v období dospívání)
  • rychlé nabytí váhy (hlavně u žen v těhotenství v oblasti břicha, hýždí a prsou)
  • hormonální změny (i v období klimakteria mohou strie vznikat po užití některých hormonálních přípravků nebo u dětí, které užívají ze zdravotních důvodů kortikoidy)
  • mechanický tah kůže (například u sportovců, kulturistů)
  • genetické dispozice (pokud měly strie i vaše babička s maminkou, je pravděpodobnější, že k nim budete mít sklony také, nemusí tomu tak ale být vždy).

Velmi účinnou léčbou je odstranění strií laserem.

Na naší klinice Laser Liberec používáme k laserovému ošetření nejmodernější laserový systém  FOTONA SP DYNAMIS.

  • Při tomto zákroku dochází k velmi jemnému obrušování kůže v lokalitě, kde se strie objevují. To pomáhá kůži vypnout a strie jsou na pokožce méně patrné.
  • Laserové ošetření je vhodné podstoupit co nejdříve od vzniku strií.
  • Je však třeba počítat s tím, že je někdy třeba zákrok několikrát opakovat než je dosaženo efektu, který je klientem vyžadován.
  • Před samotným ošetřením je velmi dobré si pečlivě pohovořit s lékařem a ujasnit si svoje očekávání.