MELASMA

Je získaná hyperpigmentace lokalizovaná na obličeji, příp. krku. Příčina onemocnění se dodnes zcela nezná, ale je prokázáno působení slunečního záření, genetické a hormonální vlivy. Proto je toto onemocnění pozorováno během těhotenství či při užívání hormonální antikoncepce. Dále se na vzniku choroby mohou podílet i některé kosmetické přípravky a celkově užívané léky. Onemocnění postihuje většinou ženy, jen 10 % pacientů tvoří muži.

Klinický obraz je velmi rozmanitý - od jedné temně hnědě zbarvené skvrny po mnohočetné skvrny nepravidelného tvaru, lokalizovaná obvykle symetricky na čele, tvářích, na nose, na horním rtu, na bradě a někdy na krku.

Melasma je kosmetickým problémem, u řady pacientů může vést k psychickým poruchám, ke ztrátě sebevědomí, přestože její terapie není nutná, pouze z kosmetických důvodů.

Na naší klinice Laser Liberec používáme k laserovému ošetření nejmodernější laserový systém  FOTONA SP DYNAMIS.

Paprsek laseru, řízený počítačem, je zaměřen tak, aby cíleně zasáhl pigmentový projev v kůži. Laserový paprsek je schopen obrovskou energií v tisícině vteřiny zasáhnout pouze místo, kde chceme nežádoucí projev odstranit, aniž by poškodil okolní tkáně. Paprsek laseru daný pigment tzv. roztřelí na mikroskopické částečky, které bílé krvinky postupně odplaví z těla.

  • Při zákroku se předchlazuje povrch pokožky, čímž se ošetření stává téměř nebolestivým s minimalizací vedlejších účinků /otok, zarudnutí kůže apod./
  • Ošetření trvá několik minut, dle rozsahu ošetřované plochy.
  • Je velice rychlý a cítíte při něm nepříjemné štípání či pálení.

U rozsáhlejších ploch doporučujeme použit tzv. test na malé ploše, čímž se klient přesvědčí o požadovaném výsledku ošetření, bez výrazných finančních nákladů a lékař tak zvolí optimální léčebné parametry laseru.

  • Bezprostředně po ošetření je dobré se vyvarovat intenzivnímu slunění (včetně solária), používat vysoké ochranné faktory SPF 50+. U pleti se sklonem k pigmentaci vynechat slunění definitivně.
  • Jiná zvláštní opatření nejsou nutná, podrobné informace Vám sdělí lékař dle rozsahu výkonu.